Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli Tanımı:

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların sağlığını korumaya yönelik çalışmalar yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetki verilmiş “Diğer Sağlık Personeli” belgesine sahip yardımcı sağlık personelleridir.

Diğer Sağlık Personeli olarak; hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni ve dengi okullardan mezun olan kişilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ve sınavlar sonrasında belgelendirilen kişiler görev yapar.

Tehlike sınıfı gözetmeksizin bütün işyerlerinde çalışabilir.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. (10 dk *çalışan)
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. (15 dk * çalışan)
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika. (20 dk * çalışan)

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Kanununun 6., 7. Ve 8 inci maddeleri gereği “işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.” İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında bulunan diğer sağlık personeli hizmeti aşağıdaki kriterlere uygun olarak yerine getirilmektedir.

20/07/2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” bu hizmeti belirli bir alanda sınırlayıp belirlemiştir.

Kayseri' de bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği firmamız; mevzuat gereği şu hizmetleri vermek üzere Bakanlık tarafından yetki almıştır.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile ortak çalışmak, veriler toplamak ve gerekli kayıtları hem işletme de hem de OSGB de tutmak.
 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna (Ek-2) işlemek ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelere yardımcı olmak.
 • Özel politika gerektiren risk gruplarının takibe alınması ve gerekli olan tüm sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak ve organize etmek.
 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
 • Çalışanların sağlık ile ilgili eğitimlerini hazırlamak ve vermek.
 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip kontrol edilmesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 • İşyeri hekimi tarafından verilen sağlık hizmetlerini yürütmek.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp Canlı Destek