Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Adım atarak çıkamayacağımız yerler veya düştüğünüzde yaralanma, ölüm riski olan her noktayı yüksek olarak tanımlayabiliriz. Yüksekte yapılan çalışma ise kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. Yüksekten düşme riski ise, birisinin seviye farkı nedeniyle düşerek yaralanma, ölüm riskidir. İş güvenliği açısından yüksekte çalışmayı tanımlarken uluslararası uygulamaları göz önüne aldığımızda, insan bedenin ölçü olarak alındığını görebiliriz. İnsanların boyları birbirinden farklı olsa da bir insanın denge noktası ikinci bel omurudur. Bu yaklaşık olarak insanın göbek hizasına gelir. Bir başka deyişle, ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek, bu seviyenin üstünde yapılan çalışmalarda yüksekte çalışma kabul edilir ve bu mesafenin üstünde çalışma yapılırken mutlaka çalışanların uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmalı, teknik ekipmanlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bir ülkeden diğerine farklılık gösterse de 120 cm.ve daha fazla yüksekliklerde çalışanlar korunmalıdır.

Çalışma yapılan yerler her zaman yer üstünde olmayabilir. Yer altında yapılan çalışmalarda da yüksekte çalışmalar yapılmaktadır. Tünelleri, madenleri, kuyuları örnek gösterebiliriz. Birçok özel çalışma alanlarında yüksekte çalışma yer almaktadır. Çalışma yapılacak yere ulaşmak ve çalışma yerinden başlangıç noktasına geri dönmek de yüksekte çalışma kapsamımdadır.

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenlerimiz tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun ve firmalara özel olarak eğitimler hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp Canlı Destek