Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı

RİSK ANALİZİ İş yerinde var olan ya da dışarından gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara denir. Yapılmış olan Risk Analizi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. Risk Analizinin yapılmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları:

acildurum-tablo

ACİL DURUM EYLEM PLANI Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi (yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar) , bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanan dökümandır. Acil Durum Eylem Planının yapılmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları:

acildurum-tablo

Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı Yenilenmesi

Yapılmış olan Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Eylem Planı tehlike sınıfına göre:

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde en geç 2 yıl da bir
 • Tehlikeli iş yerlerin en geç 4 yıl da bir
 • Az tehlikeli iş yerlerin en geç 6 yıl da bir yenilenir.
 • Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir:
 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması,
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler yapılması
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması,
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi,
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp Canlı Destek