İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre çalışanların sayısına ve iş yeri türüne bakılmaksızın her iş yerinde iş güvenliği uzmanı görev yapacaktır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre çalışanların sayısına ve iş yeri türüne bakılmaksızın her iş yerinde iş güvenliği uzmanı görev yapacaktır. MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kanunun 6/1-a maddesi uyarınca İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza tutarları aşağıdaki tabloda ki gibidir.

isg-tablo

NELER SUNUYORUZ?

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi.
 • Çalışanları ve yöneticileri iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi.
 • Yapılan ölçüm sonuçlarına göre çalışanlara yönelik, kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullandırılması ve kayıtlarının tutulması.
 • İş kazası, ramak kala olayları ve meslek hastalıklarının takibi, kayıtlarının tutulması ve yasal bildirimlerinin yapılması.
 • İş yerinde kullanılan makine ve diğer teçhizatın; durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması.
 • Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatlarının yapılması.
 • Acil eylem planın hazırlanması.
 • Yangın ve ilk yardım ekipmanlarının temin eğitimlerinin verilmesi.
 • Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması.
 • • Onaylı defterin (İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri defteri) düzenli olarak tutulması.
 • Risk analizlerinin yapılması ve raporlanması.
 • Mevzuat gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin takibinin yapılması
×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp Canlı Destek