Mobil Sağlık Hizmeti

SAĞLIK GÖZETİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre, işveren çalışanların;

İşe girişlerinde,

İş değişikliğinde

İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerde talep etmeleri halinde

İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, Sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Bu yükümlüğü yerine getirmeyen işverene her çalışan için 2.342 TL TL para cezası uygulanır.

Çalışanların işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan işe giriş sağlık raporlarını, sağlık tarama ve testlerini; firmamız mobil sağlık aracı ile konusunda deneyimli ve yetkin kadrosuyla sağlık hizmetlerini işyerinizde gerçekleştirmektedir.

Amacımız işvereni ciddi bir mali külfet altına sokmadan iş gücü kaybını minimuma indirgeyerek ekonomik, kaliteli ve doğruluğu tartışılmaz tetkik sonuçlarını sizlere sunmaktır.

MOBİL SAĞLIK ARACIMIZ İLE SİZLERE VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Sağlık Raporu ( EK-2)
 • Akciğer Radyografisi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • İşitme düzeyi testi (ODYO)
 • Karaciğer fonksiyon testleri ( AST, ALT, GGT, LDH Vb.)
 • Börek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin, Bun, Ürik Asit vb.)
 • Hemogram
 • Glukoz, Kolesterol, Triğiliserid, LDL,HDL
 • Tetanoz aşısı
 • Kültür Testleri ( Burun, Boğaz, Giata,İdrar)
 • HBsAg
 • HCV
 • HIV
 • Anti-HBs
 • İdrar Mikroskopisi
 • Gaita Mikroskopisi
 • Kanda Kurşun, Kanda Çinko

Yukarıda belirtilen testlere ilaven İşyeri Hekiminin muayenesi sonucunda gerek gördüğü taktirde Eliza Alt Parametreleri, Biyokimya, Hormon, Serolojik, İmmünolojik, Hematolojik, Bakteriyolojik Testlerde yapılmaktadır.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Whatsapp Canlı Destek